Oferta

Zapewniamy:

 • Troskliwą opiekę, zgodnie z zasadami rodzicielstwa bliskości w warunkach zbliżonych do domowych
 • Zdrowe i pełnowartościowe wyżywienie zgodne normami Instytutu Żywności i Żywienia oraz dostosowane do indywidualnych potrzeb dziecka
 • Nowoczesne metody opieki rozwijające wyobraźnię i kreatywność oraz sferę emocjonalną u dzieci
 • Nawiązywanie indywidualnego kontaktu z dzieckiem i jego rodzicami/opiekunami
 • Wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną i pielęgniarską z wieloletnim doświadczeniem w zawodzie
 • Fachową opiekę w zakresie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych

Żłobkowe aktywności

 • Zajęcia twórczo-edukacyjne dostosowane do wieku i możliwości rozwojowych dziecka
 • Zabawy z językiem angielskim
 • Codzienne aktywności na świeżym powietrzu (własny plac zabaw, dostosowany do wieku dzieci)
 • Zajęcia z logorytmiki
 • Zabawy plastyczne i twórcze
 • Zajęcia umuzykalniająco-ruchowe
 • Bajkoterapia i czytanie książek
 • Ćwiczenia stymulujące aparat mowy oraz techniki relaksacyjne